ESG-rapportering – Van theorie naar praktijk

Zich niets aantrekken van de duurzaamheid van uw onderneming houdt risico’s in.

Uw klanten worden immers steeds gevoeliger voor dit aspect van hun keuzes en zouden naar de concurrentie kunnen gaan.

Waarom een duurzaamheidsstrategie invoeren ?

Een onderneming die duurzaam wil functioneren, kan niet verder groeien zonder rekening te houden met de niet-financiële contouren van haar duurzaamheidsstrategie.

In dit ESG-rapport geeft de onderneming duidelijk aan hoe milieubewust ze handelt (Environment), hoe zorgvuldig ze omgaat met haar menselijk kapitaal (Social) en hoe ze de organisatie correct beheert (Governance).

Waarom ESG-rapportering digitaliseren?

Het opbouwen van een uniforme ESG-rapportering impliceert een grote verscheidenheid aan informatiedragers: Spreadsheets, Powerpoint-presentaties, samenvattingen in Word. Deze verschillende formaten gaan bovendien hand in hand met tal van rapporteringssystemen, zowel ERP als CRM. Om het geheel nog ingewikkelder te maken, heeft elke dienst zijn eigen gewoonten op het vlak van informatieverwerking en -beheer en zijn de gegevens op een zeer uiteenlopende manier gestructureerd.

De digitalisering van uw extra-financiële rapportering wordt dus steeds meer een oplossing voor de complexiteit van deze benadering.

Nieuwe Europese regels

Nieuwe auto's in 2030

Vanaf 2030 moet de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s gemiddeld 37,5% lager liggen dan in 2021.

Lichte bedrijfsvoertuigen in 2030

In de periode 2025-2029 moet de CO2-uitstoot van voertuigen zoals bestelwagens met 15% dalen ten opzichte van 2021.

Vanaf 2030 moet de CO2-uitstoot van nieuwe bestelwagens gemiddeld 31% lager liggen dan in 2021.

De komst van de CSRD-richtlijn in de algemene context van ESG

Deze richtlijn voert meer gedetailleerde rapporteringsvereisten in op basis van de verplichte EU-normen inzake de rapportering van duurzaamheid.