De CO2-uitstoot verminderen is een zaak van iedereen

Wie zich in deze tijden niet om de koolstofvoetafdruk van zijn bedrijf bekommert, speelt met vuur.

Klanten hechten hier bij hun keuzes steeds meer belang aan en zouden wel eens naar de concurrentie kunnen stappen.

Het streven naar koolstofneutraliteit
zit overal in de lift.

De doelstellingen van de VN, Europa en de regeringen om koolstofneutraliteit te bereiken zullen niet meer terugwijken. Bovendien neemt de druk van de burgers – zowel klanten als werknemers – toe.

Hoe implementeert
u koolstofarme oplossingen?

U hebt twee mogelijkheden. De eerste is afwachten en wanneer het vijf voor twaalf is halsoverkop zwaar gaan investeren in groenere productiemiddelen en de isolatie van uw fabrieken, innoveren met het oog op duurzaamheid en op zoek gaan naar een kortere bevoorradingsketen. Het probleem is dat de tijd tussen beslissing en actie wegtikt. En ondertussen wordt uw koolstofvoetafdruk steeds groter. Neutraliteit is dan nog moeilijker en duurder om te bereiken.

En dat is nog niet alles! Tegelijkertijd zal een belangrijk deel van uw klanten, teleurgesteld door uw afwachtende houding, u de rug toekeren. Bovendien zullen nieuwe talenten aangetrokken worden door bedrijven die zich al actief inzetten in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Het alternatief is om niet te wachten en vandaag nog maatregelen te nemen om de eerste doelstellingen van 2030 te halen.

Om de koolstof op een efficiënte manier terug te dringen, is het nodig zo snel mogelijk over de informatie te beschikken. Dit is des te zinvoller omdat de Europese Unie 2021 als referentiejaar heeft gekozen voor de vermindering van de uitstoot van voertuigen.

Nieuwe Europese regels voor CO2-uitstoot

Nieuwe auto's in 2030

Vanaf 2030 moet de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s gemiddeld 37,5% lager liggen dan in 2021.

Lichte bedrijfsvoertuigen in 2030

In de periode 2025-2029 moet de CO2-uitstoot van voertuigen zoals bestelwagens met 15% dalen ten opzichte van 2021.

Vanaf 2030 moet de CO2-uitstoot van nieuwe bestelwagens gemiddeld 31% lager liggen dan in 2021.